2019

Sted Datoer Plds 
Kbhvn 6.-7.maj JA.
Århus 1.-2. juli JA
Kbhvn 16.-17.sept JA
Århus 7.-8 okt. JA.

Små hold: Maks. 8 deltagere.

GRATIS: Alle standarder

Deltagerpriser
Eksternat: Kr. 9.485,-
Internat:    Kr. 10.985,-

Forudsætninger
Udover ca. 3 timers forberedelse forventes det, at deltagerne har lidt erfaring i auditering, da de grundlæggende discipliner ikke gennemgås.

Instruktør
Ledende Auditor Mogens Larsen

Holte: Comwell Konferencecenter.
Aarhus: Hotel Marselis

Dette kursus henvender sig til deltagere, der har ansvaret for at gennemføre leverandøraudits eller forventes at medvirke ved udvælgelse og vedligeholdelse af leverandørsamarbejde – nationalt såvel som internationalt.

Dette kursus har som mål at der etableres tætte og langværende relationer mellem køber og leverandører i en gensidigt samarbejde. Dette kursus er udviklet i samarbejde med leverandører i mellemstore og større virksomheder. Kursus vil give deltagerne et andet syn på hvorledes leverandøraudits giver værdi for køber som sælger. Kursus anviser også de mest forekomne faldgruber.
Kurset tager udgangspunkt i de indgående principper i leverandørstyring med fokus i projektstyring.

 • Med udgangspunkt i ISO9001:2015., ISO14001:2015 og ISO45001:2018 gennemgås de krav, man kan forvente indfriet ved leverandørstyring og ved leverandøraudit.
 • Virksomhedens og dens partnere er afhængige af hinanden, og et gensidigt fordelagtigt forhold styrker deres evne til at skabe værdi. Som auditor kan man bidrage til at skabe fokus på det relevante og på at udvælge og udvikle de rette leverandører-
 • I det rette samarbejde kan såvel kvalitet, pris og leveringstid løbende forbedres.
 • Kurset giver kursisterne forudsætninger for at planlægge og gennemføre audits såvel internt i virksomheden som hos leverandøren. Audit kan støtte processen med at udvælge de rette leverandører og det kan sikre, at eventuelle problematiske områder bliver analyseret og at der bliver iværksat korrigerende handlinger.
 • Der sættes fokus på “de første faser” – etablering af styregrupper (Eng, Indkøb, QA) produkt og evaluerings metoder som udarbejdelse af  spørgeskemaer, marked screening/leverandør afsøgning, pre-audits, systemaudits, produktaudits.

HVORFOR SUPPLIER RELATIONSHIP AUDIT.?

 • Indled et tæt og langvarigt samarbejde.
 • Fokus på bundlinjen.
 • Reducer eller fjern modsatrettede interesser.

FORUDSÆTNINGER
Ingen.

 

 

 

MÅLGRUPPE
Alle, der skal auditere leverandører dvs. medarbejdere, der er tilknyttet indkøb, salg og/eller produktion.

INDHOLD:

 • Leverandøraudits i historisk perspektiv. Fra kvalitetssikring til kvalitetsledelse og certificering.
 • Forskellige typer audits og deres formål. Ligheder og forskelle.
 • Standardernes krav til leverandørstyring.
 • Hvornår man udfører leverandøraudits.
 • Hvordan man gennemfører leverandøraudits. Fra planlægning, forberedelse, gennemførelse og afrapportering
 • ISO9001, ISO14001 og IS045001 – forskelle og ligheder.
 • Ledelsessystemers opbygning. Vurdering af systemers effektivitet.
 • De 18 krav, der bør efterprøves.
 • Hvordan man gennemfører en procesaudit.
 • Præsentation af resultaterne
 • Opfølgninger.
 • Code of conducts
 • Øvelser. Øvelser. Øvelser.

UDBYTTE
Dette 2 dags kursus giver deltagerne de bedste forudsætninger for at medvirke ved leverandøraudits – uanset hvilke standarder der måtte være relevante. Kursus viser gennem praktiske erfaring, hvorledes man forbereder, gennemfører og afrapporterer leverandørbesøg, så de skaber værdi for både køber og leverandør. Også på tværs af landegrænser og kulturer..

EKSAMEN
Kursus afsluttes med 1 times skriftlig eksamen


Udtalelse fra en deltager i Kolding-området:

“Jeg har arbejdet med kvalitetsstyring i 11 år. Jeg har aldrig deltaget i et kursus som tilnærmelsesvis kom i nærheden af dette kursus’ kvalitet. Jeg er virkelig ked af, at det ikke fortsatte i mindst endnu 14 dage. Aldrig har jeg fået så meget inspiration på blot 3 dage.
Jeg kommer igen. Mange gange – om jeg så selv skal betale. TUSIND tak …!”
JKM.

 

Kursus tilmelding

Kursusdatoer i 2019

Sted Datoer Plds 
Kbhvn 6.+7.5.2019  JA.

Små hold: Maks. 8 deltagere.

Deltagerpriser
Eksternat: Kr. 12.985,- .
Internat:    Kr. 14.985,-.

Forudsætninger
Udover ca. 3 timers forberedelse forventes det, at deltagerne har lidt erfaring i auditering, da de grundlæggende discipliner ikke gennemgås.

Instruktør
Ledende Auditor Mogens Larsen, ISO-Academy

Hillerød: Pharmakon Konferencecenter.
Aarhus: Hotel Marselis

Virksomhedskursus – 12 deltagere til en samlet pris.
Pris: 38.000 kr. pr. hold. I sørger for lokaler og forplejning.