SWIMLANE-DESIGNER

ISO-Academy har sammen med vore software eksperter udviklet “SWIMLANE-DESIGNEREN™” – en fremragende måde til at dokumentere processer og procedurer på.

Hvad kan SWIMLANE-DESIGNER™?

  • Kortlæg jeres processer,
  • Angiv hvilke roller, der er involveret
  • Angive de enkelte opgaver som de gennemføres i praksis.
  • Angiv hvilke risici.

SWIMLANE-DESIGNER® laver procesbeskrivelsen/proceduren automatisk.. Færdig arbejde!

Kontakt os for yderligere oplysninger herunder et link, så du selv kan prøve.