Læs venligst disse oplysninger inden du tilmelder dig

Har du spørgsmål så kontakt vores kursusafdeling på 22 90 12 12
09.00-12.00

Før du møder

Antal deltagere pr. hold
Alle kurser og uddannelser gennemføres, når der er tilmeldt mindst 3 deltagere.

Forberedelse
Der er obligatorisk forberedelse til alle kurser bortset fra nogle enkelte. Forberedelse er en betingelse for tilmelding til evt. eksamensaflæggelse.

Mødepligt
Der er 100% mødepligt til alle kurser, hvor eksamen ønskes aflagt.
NB: Hvis du skal påtage dig arbejdsmæssigt arbejde under kurset, bør du flytte din deltagelse til et senere tidspunkt, da dette vil få indflydelse på dit udbytte af kurset.
Du bedes underrette din arbejdsgiver/familie om dette.

Betaling
Betalingsfristen fremgår af fakturaen. Betalingsfristen bedes overholdt. I modsat fald annulleres deltagelsen automatisk og uden varsel.

  • Annullering af kurser/uddannelser
  • 30 dage til kursusstart: Intet fradrag.
  • 15 dage til 1. kursusdag: 50 % fradrag.
  • 7 dage til 1. kursusdag: 25 % fradrag.
  • Udeblivelse: Intet fradrag.
  • Er du forhindret i at møde, kan du altid flytte din tilmelding til en anden dato eller sende en kollega i stedet.

1. mødedag
Alle kurser og uddannelser starter kl. 08.30 bortset fra enkelte endagskurser. Morgenmad serveres fra kl. 08.00.

Standarder
Standarder udlånes. ISO-Academy forhandler ikke standarderne. Disse kan bestilles hos Dansk Standards Forlag.

Kursusform
Eksternat betyder, at du bor hjemme. Forplejning er indtil kursusafslutning. Dvs. middag (aftensmad) er ikke inkluderet.
Internat betyder overnatning på enkeltværelse inkl. alle måltider.
NB: Bor du længere væk end 100 km fra kursusstedet, bør du overveje internat, da der er aftenarbejde/hjemmearbejde på alle vores kurser.

Reklamationer/forbedringer
Modtages kun under kurset. Du bedes hurtigst muligt kontakte kursuslederen om forhold, der er uhensigtsmæssige og bør rettes.

Ekstra hjælp
Instruktøren har pligt til at yde kursusdeltagerne personlig vejledning og assistance under kurset. Henvend dig trygt til din instruktør. Instruktøren kan selv tage kontakt til den enkelte deltager.

Deltagerevaluering
På alle vores Lead Auditor-uddannelser evalueres deltagernes egnethed. Kriterierne gennemgås på første kursusdag. Instruktøren er forpligtet til at vejlede den enkelte kursist, såfremt han/hun finder det nødvendigt.

Pauser
Alle vores kurser og uddannelser er intensive. Vi anmoder om, at pausernes længde respekteres for at undgå, at undervisningstiden forlænges unødigt, og at undervisningsplanen kun vanskeligt kan nås.
Overholdelse af pausernes længde er én af egnethedskriterierne, der er fastlagt af IRCA.

Vi ønsker dig et godt kursus!