EKSAMEN

  • Eksamen aflægges på uddannelsens sidste dag og opgaverne rettes af et uafhængigt censor-team på to.
  • Ved Auditor-uddannelser følges ERCA kriterierne, der forudsætter at deltagerne vurderes som egnede. Kriterierne kan fås ved henvendelse til vores studiekontor.
  • Eksamensbeviset skal ikke fornys.
  • Deltagere, der består eksamen, kan vælge at blive registreret i IRQAO registeret: International Register of Quality Assessed Organization uden beregning. Du bliver således registreret i et internationalt Auditor register blot ved at bestå eksamen/findes egnet.
  • Såfremt der ikke indgår en eksamen, udstedes DIPLOM.
  • Eksamensresultatet foreligger allerede efter 10 dage. Beviset sendes umiddelbart herefter.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte.os på 23 43 00 00

Dette tilbud beror på, at vi i forvejen har en meget høj beståelsesprocent og at vi har udviklet nye og mere effektive indlæringsmetoder.