Forår 2019

Sted Datoer Plds 
Århus 13.-15.5 JA
Kbhvn 1.-3.7 JA
Århus 7.- 9.7

Små hold: Maks. 8 deltagere.

Deltagerpriser
Eksternat: Kr. 13.985,-
Internat:    Kr. 14.985,-

Forudsætninger
Udover ca. 3 timers forberedelse forventes det, at deltagerne har lidt erfaring i auditering, da de grundlæggende discipliner ikke gennemgås.

Instruktør
Ledende Auditor Mogens Larsen, ISO-Academy

Hillerød: Pharmakon Konferencecenter.
Aarhus: Hotel Marselis

Virksomhedskursus – 12 deltagere til en samlet pris.
Pris: 58.000 kr. pr. hold. I sørger for lokaler og forplejning.

3 DGS. BUSINESS MANAGEMENT LEAD AUDITOR UDDANNELSE.
Kombineret/Integreret Lead Auditor
Eneste kursus af sin art!

 


Denne uddannelse er udviklet for kommende auditorer, der påtænker at auditere et integreret ledelsessystem, og kan nu blive eksamineret LEAD AUDITOR af kombinerede ledelsessystemer. (IMS – Integrated Management Systems)

Dette intensive kursus bibringer kandidaterne en omfattende viden om forskelle og ligheder mellem de tre standarder, hvor den nye High Level Structure (ANNEX SL) binder dem sammen, således at det nu er lettere og mere effektivt at auditere ledelsessystemer frem for adskilte systemer.

Dette er ikke kun et auditorkursus. Du lærer også, hvordan du indfører et kombineret ledelsessystem efter PAS99.

HVORFOR KOMBINEREDE SYSTEMER?

  • Nedbring auditressourcerne med mere end 50 %.
  • Indfør et “holistisk” system – fremfor et særskilt system.
  • Mærk det på bundlinjen.
  • Undgå at efterprøve de samme krav flere gange.(Duplikering/overlapninger).

INDHOLD:
– Om Ledelsessystemer – kombinerede.
– High Level Structure.
– System-struktur.
– Forskelle og ligheder mellem 9001/14001 og 45001
– Om virksomhedens rammer/kontekst, interessenter, Lederskab, Risiko Baseret tænkning
– Processer og procesorienterede systemer
– Politikker og mål. Kpi´er
– Dokumentationsteknikker/metoder
– Auditeringstilgang/selvevaluering
– Forbedringer.
– Faldgruberne og hvordan de takles.
– Hvordan man kommer videre.

FORUDSÆTNINGER

Det forudsættes, at deltagere har lidt erfaring/kendskab i enten interne eller eksterne audits. Forhør venligst!

MÅLGRUPPE

Alle, der skal auditere kombinerede ledelsessystemer.
Medarbejdere, der ligeledes forventes at medvirke ved implementering af de nye revisioner, vil også få udbytte af kurset.
Kandidater er også kommende auditorer, der skal auditere leverandører, produktionsledere, salgsmedarbejdere, konsulenter, procesejere og andre ledere.

UDBYTTE

Denne uddannelse vil give dig de bedste forudsætninger for at auditere integrerede/kombinerede ledelsessystemer fremfor adskilte systemer i fuld overensstemmelse med intentionerne i de seneste revisioner af de internationale standarder. HIGH LEVEL STRUCTURE

EKSAMEN

Uddannelsen afsluttes med 1 1/2 timers skriftlig eksamen


Udtalelse fra en deltager i Kolding-området:

“Jeg har arbejdet med kvalitetsstyring i 11 år. Jeg har aldrig deltaget i et kursus som tilnærmelsesvis kom i nærheden af dette kursus’ kvalitet. Jeg er virkelig ked af, at det ikke fortsatte i mindst endnu 14 dage. Aldrig har jeg fået så meget inspiration på blot 3 dage.
Jeg kommer igen. Mange gange – om jeg så selv skal betale. TUSIND tak …!”
JKM. 

Kursistudtalelse:

“Selvom jeg ikke vidste noget om ISO i forvejen – havde jeg et par fantastiske, lærerige dage, og vi griner stadig af nogle af dine mange historier her på kontoret.”
Sidsel Holm-Larsen, POSTDanmark 

Kursus tilmelding