FORÅR 2019

Sted  Dato Ledig plads?
 Kbhvn 27.5 JA

Forhør om et virksomhedskursus!

Konferencecentre:
Hillerød.
Pharmakon Konferencecenter.

Århus:
Hotel Marselis.

Eksternat:
Kr. 9.985,-
Internat:
Kr. 11.985,-

Forhør om rabatter.

Yderligere oplysninger: ring til 22 90 12 12

Et kursus som i 2018 var et af de mest efterspurgte, fordi det på kun 2 dage gav deltagerne viden og metoder til at takle uhensigtsmæssighederne.
.

På 14 timer får du viden og metoder med hjem, om hvordan du kan spore dig ind til kilden for afvigelser og andet bøvl.
Vi giver dig også en oversigt over de mest forekomne fejl og afvigelser – lige fra “Den menneskelige Faktor” til bevidste fejl.
Der er altid en bagvedliggende årsag.


RISK BASED THINKING og RISIKO APPETIT er fundamentet for dette 2-dagskursus. Kognitiv interviewteknik er metodikken og undersøgelsesteknik, som “Stifinder”, Upstreams – og Downstreamsanalyse er andre teknikker.

Lær også om de 7 nye og 7 gamle metoder:
FMEA, Histogrammer, Field Force Analysis, Pareto…..

Dette kursus anvender også DS/EN 62740:2015 og ISO31000:2018.


Eksternat: Kr.   9.985,-
Internat     Kr.  11.985,-

2 dage: 09.00 – 16.00


FORUDSÆTNINGER

Der kræves igen forudsætninger for at deltage i denne workshop

MÅLGRUPPEN

Alle, der beskæftiger sig med forbedringer, afvigelseshåndtering, fejl og andet “bøvl”.

DIT UDBYTTE

Der anvendes ikke “langhårede” videnskabelige og teoretiske modeller. ¨Kursus er opdelt i en teoretisk og praktisk del hvor vi afprøver det indlærte, men instruktøren fortæller også, at det ikke handler om blot at lære disse metoder – men at lære af sine erfaringer. Det er ikke teknik alt sammen, men også disciplin, respekt og vedholdenhed. Og det er sikkert en udfordring nogle steder. V
Vi kommer med et bud! Måske flere!

INDHOLD

  • Hvad er et problem, en afvigelse eller fejl? Vi ser på flere begreber og deres betydning.
  • Typiske årsager til afvigelser og de mest forekomne afvigelser.
  • Hvad er en korrektion, korrigerende handling og Risk Based Thinking?
  • De 9 årsager til “den menneskelige faktor”.
  • At kunne sondre mellem “skidt og kanel”. Bagatellerne. Vurderingsmetodik – en systematisk tilgang.
  • Bedømmelser: risici – sandsynlighed – konsekvens – årsagerne og “hva ska wi gjør vedet?”
  • Root Cause Analysis – den klassiske metodik, som nogle kender – og faserne.
  • Faldgruberne og ulemperne.
  • Øvelser – øvelser – øvelser – øvelser og endnu flere øvelser.

VIRKSOMHEDSKURSUS

Dette 2 dags kursus er særdeles velegnet som virksomhedstilpasset kursus. Bestil et gratis og uforpligtende møde.
Kursuspris: Kr. 28.000, – med max 12 deltagere. Ring til 22 90 12 12

DIPLOM

Der udstedes diplom.


Kursus tilmelding